سه کودک به همراه پدرشان از خطر مرگ در سرما نجات یافتند.

رکنا: سازمان حمایت از کودکان در سیبری جان 3 کودک را به همراه پدرشان از مرگ نجات داد.

بنا به گزارش این سازمان، این سه کودک به همراه پدرشان در خانه ای مخروبه زندگی می کردند و به شدت در شرایط بد مالی و جسمی قرار داشتند و با وجود سرمای زیاد جانشان به خطر افتاده بود که خوشبختانه سازمان توانست آن ها را نجات دهد.

بنا بر گزارش های پلیس همه جای خانه پر از زباله و لباس های کهنه و پاره بوده و غذایی برای خوراک کودکان وجود نداشته و پدر فقیر خانواده به ماموران پلیس بیان کرد که سال پیش در یک چادر زندگی می کردند که چند بی خانمان چادر را به آتش کشیدند و مادر کودکان همسر و فرزندان خود را به خاطر فقر و شرایط بد ترک کرده است.

گفتنی است که طبق تحقیقات پلیس پدر کودکان جزو مجرمان تحت تعقیب پلیس بوده که در حال حاضر تحت حمایت سازمان است.


نام:
ایمیل:
* نظر: