فیل‌های فراری یک سیرک در روسیه با هجوم به سمت خیابان‌ها باعث بروز هرج و مرج شدند.

ایران آنلاین: فیل‌های فراری یک سیرک در روسیه با هجوم به سمت خیابان‌ها باعث بروز هرج و مرج شدند.

به گزارش دیلی میل، فیل‌ها در خیابان‌های برفی سر خورده و مردم را به وحشت انداختند.

فیل‌ها متعلق به سیرک شهر «یکاترین برگ» بوده که به دلیل غفلت از سیرک فرار کرده اند.

به گفته صاحب سسیر ک فیل‌ها حیوانات باهوشی هستند و با دیدن برف احساس شادی کرده و به سمت خیابان فرار کرده اند.

در پی فرار فیل‌ها برای چند ساعت خیابان‌ها مسدود شده تا صاحبان فیل بتوانند این حیوانات را به سمت قفس هایشان هدایت کنند.

خوشبختانه در پی این حادثه هیچکس آسیب ندیده و حیوانات چموش به سیرک بازگردانده شدند.


نام:
ایمیل:
* نظر: