محمدباقر قالیباف که عصر امروز – مورخ 7/10/98- در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد لولاگر سخنرانی کرد.

پایگاه خبری فردا: محمدباقر قالیباف که عصر امروز – مورخ 7/10/98- در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد لولاگر سخنرانی کرد.