بعد از آتش سوزی عظیم در کشور استرالیا قطعا با تاکید بیشتر به توپ جمع کن های تنیس هم آموزش چنین رفتارهایی رو دادند

بعد از آتش سوزی عظیم در کشور استرالیا قطعا با تاکید بیشتر به توپ جمع کن های تنیس هم آموزش چنین رفتارهایی رو دادند

کلمات کلیدی: استرالیا ، آتش سوزی ، حشرات

نام:
ایمیل:
* نظر: