بخش علوم این موزه، مزین به کتاب «صور الکواکب» صوفی است.پرتره معروف فتحعلی‌شاه هم در این موزه است. تصاویری که مهدی صارمی فر خبرنگار حوزه دانش منتشر کرده است

بخش علوم این موزه، مزین به کتاب «صور الکواکب» صوفی است.پرتره معروف فتحعلی‌شاه هم در این موزه است. تصاویری که مهدی صارمی فر خبرنگار حوزه دانش منتشر کرده است


نام:
ایمیل:
* نظر: