مهار آتش سوزی زیر زمین منزل مسکونی واقع در بلوار علامه جعفری که با شجاعت و دقت آتش نشانان یزدی در بیرون آوردن دو سیلندر گاز مایع از میان شعله‌ها از حادثه وحشتناک جلوگیری کرد

مهار آتش سوزی زیر زمین منزل مسکونی واقع در بلوار علامه جعفری که با شجاعت و دقت آتش نشانان یزدی در بیرون آوردن دو سیلندر گاز مایع از میان شعله‌ها از حادثه وحشتناک جلوگیری کرد

شجاعت آتشنشانان یزدی از حادثه هولناک جلوگیری کرد

کلمات کلیدی: شجاعت ، آتشنشانان یزدی ، عکس

نام:
ایمیل:
* نظر: