این زن دستمال کاغذی های تمیز را برداشته و سپس روی ان ها تف کرده و دوباره سر جای خودش میگزارد.

این زن دستمال کاغذی های تمیز را برداشته و سپس روی ان ها تف کرده و دوباره سر جای خودش میگزارد.

کلمات کلیدی: زن چینی ، کرونا ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: