دبیر سازمان بهداشت جهانی پس از سرفه کردن به شوخی گفت: نگران نباشید کرونا نیست.

باشگاه خبرنگاران :  تدروس آدانوم گبیسیوس دبیرکل سازمان بهداشت جهانی هنگام سخنرانی درباره بیماری کرونا و راه‌های کنترل این بیماری، سرفه کرد.

وی پس از سرفه به شوخی می‌گوید: نگران نباشید کرونا نیست.


نام:
ایمیل:
* نظر: