تصاویری از روند بازگشت آوارگان سوری بعد از آزادسازی به شهر معره النعمان سوریه در این گزارش مشاهده می کنید.

تصاویری از روند بازگشت آوارگان سوری بعد از آزادسازی به شهر معره النعمان سوریه در این گزارش مشاهده می کنید.


نام:
ایمیل:
* نظر: