در این ویدئو به صورت آماری احتمال مرگ به وسیله کرونا در بازه های سنی مختلف بررسی می‌شود.

در این ویدئو به صورت آماری احتمال مرگ به وسیله کرونا در بازه های سنی مختلف بررسی می‌شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: