مدل پوشش عکاسی که توانست نخستین تصاویر از قرنطینه بیماران کرونایی را ثبت کند.

مدل پوشش عکاسی که توانست نخستین تصاویر از قرنطینه بیماران کرونایی را ثبت کند. علیرضا مقدم منش با این پوشش توانست اجازه عکاسی از قرنطینه بیمارستان مسیح دانشوری را بگیرد که این روزها صف مقدم مقابله با کرونا در تهران است.


نام:
ایمیل:
* نظر: