قاضی صلواتی در دادگاه از فرار مالیاتی ۴۱۸ میلیارد تومانی «عباس ایروانی» مدیر گروه عظام خبر داد. این فرد علاوه بر این بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است.

قاضی صلواتی در دادگاه از فرار مالیاتی ۴۱۸ میلیارد تومانی «عباس ایروانی» مدیر گروه عظام خبر داد. این فرد علاوه بر این بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است.


نام:
ایمیل:
* نظر: