تیم‌های ضدعفونی به صورت ٢٤ ساعته در فرودگاه امام خمینی (ره) حضور دارند و عملیات ضدعفونی و گندزدایی ساختمان‌ها، و ترمینال‌ها به طور مداوم و بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود.

تیم‌های ضدعفونی به صورت ٢٤ ساعته در فرودگاه امام خمینی (ره) حضور دارند و عملیات ضدعفونی و گندزدایی ساختمان‌ها، و ترمینال‌ها به طور مداوم و بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام می‌شود.


نام:
ایمیل:
* نظر: