عملیات مه پاشی و ضد عفونی کردن معابر شهرمشهد طبق دستور شهردار در تمامی نقاط حساس و پرتردد و مراکز درمانی مناطق ۱۳ گانه تا رسیدن به وضعیت سفید با سه دستگاه مه پاش تخصصی ادامه خواهد داشت.

عملیات مه پاشی و ضد عفونی کردن معابر شهرمشهد طبق دستور شهردار در تمامی نقاط حساس و پرتردد و مراکز درمانی مناطق ۱۳ گانه تا رسیدن به وضعیت سفید با سه دستگاه مه پاش تخصصی ادامه خواهد داشت.


نام:
ایمیل:
* نظر: