یک سنجاب زمینی دماغه برای محافظت از فرزندانش در مقابل مار کبرای سمی ایستادگی کرد.

یک سنجاب زمینی دماغه برای محافظت از فرزندانش در مقابل مار کبرای سمی ایستادگی کرد.

کلمات کلیدی: ایستادگی ، سنجاب ، مار

نام:
ایمیل:
* نظر: