دولت چین به مرز نشین‌های این کشور هشدار داد به هیچ وجه به مرزهای کره شمالی نزدیک نشوند زیرا امکان هدف گلوله قرار گرفتن از سوی نیروهای گشت مرزبانی کره شمالی وجود دارد!

دولت چین به مرز نشین‌های این کشور هشدار داد به هیچ وجه به مرزهای کره شمالی نزدیک نشوند زیرا امکان هدف گلوله قرار گرفتن از سوی نیروهای گشت مرزبانی کره شمالی وجود دارد!

به مرز کره شمالی نزدیک شوید کشته می‌شوید

کلمات کلیدی: کره شمالی ، کره شمالی

نام:
ایمیل:
* نظر: