این پیر مرد ۱۰۱ ساله بعد از ابتلا به کرونا و بهبودی به خانه برمیگردد. او میگوید: باید سریع برگردم، چون همسرم منتظر من است. همسر او ۹۲ سال دارد!

آخرین خبر: این پیر مرد ۱۰۱ ساله بعد از ابتلا به کرونا و بهبودی به خانه برمیگردد. او میگوید: باید سریع برگردم، چون همسرم منتظر من است. همسر او ۹۲ سال دارد!


نام:
ایمیل:
* نظر: