مجری شبکه استانی یزد با زانو زدن در برابر دوربین از مردم درخواست کرد در خانه شان بمانند

مجری شبکه استانی یزد با زانو زدن در برابر دوربین از مردم درخواست کرد در خانه شان بمانند

کلمات کلیدی: مجری ، شبکه استانی یزد ، کرونا

نام:
ایمیل:
* نظر: