زانو زدن مجری شبکه استانی یزد در مقابل دوربین و تقاضا از مردم برای ماندن در خانه.

فیلم: زانو زدن مجری تلویزیون برای در خانه ماندن مردم


نام:
ایمیل:
* نظر: