دکتر مهرناز اسدی: راستش را می‌گویم همه باید ویروس کرونا را بگیرند ولی کم کم بگیرند که تخت خالی داشته باشیم.

دکتر مهرناز اسدی: راستش را می‌گویم همه باید ویروس کرونا را بگیرند ولی کم کم بگیرند که تخت خالی داشته باشیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: