رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود با مردم ایران درباره کمک آمریکا به ایران برای مسائل درمانی ویروس کرونا گفت: خود آمریکا متهم به درست کردن این ویروس است پس چطوری می‌شود به شما اعتماد کرد؟