سالن ورزشی الزهرا (س) شهرستان مبارکه اصفهان جهت بیماران کرونا در این شهرستان تجهیز شد.به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه بیماران این منطقه پس از بهبودی کامل و مرخص شدن از بیمارستان به این مکان انتقال داده میشوند و چند روزی در اینجا تحت نظر و مراقبت هستند

سالن ورزشی الزهرا (س) شهرستان مبارکه اصفهان جهت بیماران کرونا در این شهرستان تجهیز شد.به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه بیماران این منطقه پس از بهبودی کامل و مرخص شدن از بیمارستان به این مکان انتقال داده میشوند و چند روزی در اینجا تحت نظر و مراقبت هستند

 


نام:
ایمیل:
* نظر: