این در حالی است که کاربران آمریکایی معتقدند با توجه به جمعیت زیاد بی‌خانمان‌ها در آمریکا، دولت می‌بایست آن را به طور رایگان در میان فقرا توزیع کند.

این در حالی است که کاربران آمریکایی معتقدند با توجه به جمعیت زیاد بی‌خانمان‌ها در آمریکا، دولت می‌بایست آن را به طور رایگان در میان فقرا توزیع کند.

کلمات کلیدی: دامداران آمریکایی ، شیر

نام:
ایمیل:
* نظر: