عکس های نمایندگان مجلس یازدهم که در روز افتتاحیه مشغول کار با موبایل خود بودند در آمد. از استوری گذاشتن تا تماشای لایو و گرفتن سلفی.

عکس های نمایندگان مجلس یازدهم که در روز افتتاحیه مشغول کار با موبایل خود بودند در آمد. از استوری گذاشتن تا تماشای لایو و گرفتن سلفی.


نام:
ایمیل:
* نظر: