ماموران پلیس نیویورک با دو خودرو معترضان به قتل یک سیاه پوست را زیر گرفتند.

ماموران پلیس نیویورک با دو خودرو معترضان به قتل یک سیاه پوست را زیر گرفتند.


نام:
ایمیل:
* نظر: