صهیونیستها پس از مصاحبه اخیر سید، دستگاه روی میز وی را نوعی تکنولوژی پیچیده دانستند که جلوی ردیابی وی توسط ماهواره‌ها و سیستم‌های جاسوسی را می‌گیرد.

صهیونیستها پس از مصاحبه اخیر سید، دستگاه روی میز وی را نوعی تکنولوژی پیچیده دانستند که جلوی ردیابی وی توسط ماهواره‌ها و سیستم‌های جاسوسی را می‌گیرد.
داستان‌سرایی آنها موجب خنده لبنانی‌ها شد. این تنها یک ساعت دیجیتال تایمر دار است که سید برای تنظیم وقت از آن استفاده می‌کند.

کلمات کلیدی: استتار ، بز کوهی

نام:
ایمیل:
* نظر: