ترامپ از کاخ سفید پیاده به سمت کلیسا حرکت می‌کند؛ در حالی که نیرو‌های امنیتی لحظاتی قبل تمام حاضرین و معترضین را با خشونت و گاز اشک آور از مسیر تخلیه می‌کنند! سپس رو به روی کلیسایی که پنجره‌هایش را با تخته پوشانده بودند ایستاده و کتاب انجیل را جلوی دوربین‌ها بالا می‌گیرد. پس از آن با وزرای دفاع، دادگستری، سخنگوی کاخ سفید و مشاور امنیت ملی عکس دست جمعی میگیرد!


نام:
ایمیل:
* نظر: