برچسب جستجو
در حاشیه جلسه هیأت دولت چهارشنبه نهم مهرماه ۹۹، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از وزرای دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
کد خبر: ۱۰۲۳۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹


تعدادی از وزرای دولت در حاشیه جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ گفتند.
کد خبر: ۱۰۱۶۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


تعدادی از وزرای دولت پس از پایان جلسه چهارشنبه هیات دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
کد خبر: ۹۶۷۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


تعدادی از وزرای کابینه دولت صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ گفتند.
کد خبر: ۹۶۵۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


تعدادی از وزرای کابینه دولت صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ گفتند.
کد خبر: ۹۶۲۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


تعدادی از وزرای کابینه دولت در حاشیه جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ گفتند.
کد خبر: ۹۵۷۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


کد خبر: ۲۸۴۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۱۳


کد خبر: ۲۵۲۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۲۳


آخرین اخبار