برچسب جستجو
برچسب :

خدنگ

خدنگ مارکش به شکلی دیدنی مار کبرایی را که در حال عبور از جاده بود به دام انداخت و شکار کرد.
کد خبر: ۹۸۶۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


مشرق: یک مار کبرای سمی و زیبا بدنبال شکار می گردد و در این زمان یک خدنگ گرسنه از راه می رسد و به فکر شکار کردن مار می افتد (خدنگ حیوانی است شبیه به راسو) و شروع به نمایش اندام و پیدا کردن نقطه ضعف دیگری می گردند و خدنگ به حدی گرسنه هست که می خواهد هر طوری شده مار کبرا را شکار کند و مار در مقابل حمله خدنگ حالت تهاجمی به خود می گیرد و از خود عکس العمل نشان می دهد و خدنگ در یک حرکت سریع گردن مار را می گیرد و با کشتن مار او را برای خوردن به خانه خود می برد .
کد خبر: ۳۶۸۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۰


آخرین اخبار