برچسب جستجو
خدایا آگاهم کن در آن برای برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروی آثارش، به نور خودت،‌ای روشنی بخش دل‌های حق شناسان.
کد خبر: ۹۹۳۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


در دعای روز هجدهم ماه رمضان بنده به خداوند عرض می‌کند: خدایا آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش. "
کد خبر: ۹۴۱۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳


در دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا متوجه کن من را تا از برکات سحر ماه رمضان استفاده کنم، در طول سال از سحر باید استفاده کرد به خصوص در ایام ماه رمضان. حافظ می‌گوید «آن گنج سعادت که خدا داد به حافظ / از ورد شب و روز و دعای سحری بود.»
کد خبر: ۸۲۳۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


در دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم خدایا در این روز برای برکات سحرهایش توجه بده و روشن کن در این روز دلم را به پرتو انوارش.
کد خبر: ۶۸۳۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است :
کد خبر: ۵۳۶۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴


ترنم عشق و معرفت (۱۸)
آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی می‌نویسد یک سال مانده به شب قدر به فکر شب قدر باشید. خیال می‌کردم که این مرد بزرگ میخواهد بگوید که یعنی آدم تقویمش را نگاه کند آن شب مثلا به خانه دوستش نرود، آن شب عروسی نرود، آن شب را ضایع نکند و ازاین حرف ها. بعد فهمیدم که نه مقصودش این نیست! میخواهد بگوید در طول سال کاری نکنی که آن کار شب قدر بیاد جلوی تو را بگیرد. یک دلی شکستی به دست نیاوردی همینطور که سرگرم بک یا الله هستی اون دل می آید می گوید یواش برو کجا میری! حقی رو ضایع کردی هنوز جبران نکردی، پدر را خشمگین کردی، دل مادر را شکستی و هکذا ...
کد خبر: ۳۵۴۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۲۵


آخرین اخبار