برچسب جستجو
سلامت مفهوم نسبتا انعطاف پذیری است که ممکن است آنرا بعنوان نبود بیماری و ناتوانی در نظر گرفت و یا آن را به صورت مثبت‌تری مانند آنچه که سازمان بهداشت جهانی تعریف کرده است تعبیر کنیم. بر اساس سازمان بهداشت جهانی سلامت این گونه تعریف می‌شود: "حالت رفاه، کامل جسمانی، روانی و اجتماعی. ".
کد خبر: ۹۸۸۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


وی درباره علل بروز افسردگی گفت: در علم روانپزشکی سه دسته علت را برای بروز بیماری افسردگی می‌شناسند که شامل علل جسمی، علل روانشناختی و علل اقتصادی و اجتماعی است.
کد خبر: ۶۵۲۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعداد افسرده‌های جهان حدود 9درصد یا نزدیک به 10درصد است اما این میزان در کشور 12.6درصد است.
کد خبر: ۶۱۵۰۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


عضو انجمن متخصصان داخلی ایران گفت: سن بلوغ در پسران و دختران ایرانی ۱.۵ سال کاهش یافته، در دختران به ۱۱.۵ و در پسران به ۱۳.۵ سال رسیده، همچنین در حال حاضر فاصله بالا بین بلوغ جنسی و اقتصادی باعث شیوع افسردگی در جامعه شده است.
کد خبر: ۵۱۵۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷


آخرین اخبار