برچسب جستجو
این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۶ تا ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۹) است.
کد خبر: ۱۰۲۸۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته ( ۱۴ تیرماه تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ ) است.
کد خبر: ۱۰۰۶۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۷ اردیبهشت ماه تا ۲ خرداد ماه ۹۹ ) است.
کد خبر: ۹۹۵۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته ( ۱۷ اسفندماه تا ۲۳ اسفندماه ۹۸ ) است.
کد خبر: ۹۸۲۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۱ دی‌ماه تا ۲۷ دی‌ماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۷۱۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۳ آذرماه تا ۲۹ آذرماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۶۶۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲ آذرماه تا ۸ آذرماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۶۳۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۱ آبان‌ماه تا ۱۷ آبان ماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۶۰۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۷ مهرماه تا ۳ آبان ماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۵۹۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۰ مهرماه تا ۲۶ مهرماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۵۸۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۳ مهرماه تا ۱۹ مهرماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۵۷۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۶ شهریورماه تا ۲۲ شهریور ۹۸ ) است.
کد خبر: ۹۵۴۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


این گزارش شامل عکس‌های منتخب از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۲۲ تیرماه تا ۲۸ تیرماه ۹۸) است.
کد خبر: ۹۴۷۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹


آخرین اخبار