برچسب جستجو
شماره مصوبه: ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۴۳۶۴۹تاریخ:۱۳۸۵/۱۱/۰۴وزارت نفت، سازمان تربیت بدنی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۵ که در مرکز استان خوزستان تشکیل گردید...
کد خبر: ۹۷۵۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


آخرین اخبار