نتایج جستجو :

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴۲۸ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۹۹ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد رسید.

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۸۶۶ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

  • شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با رشد 1537 واحد همراه شد.