پایگاه خبری تحلیلی فردا | Farda News

نظر شما درباره رسوایی عجیب برنامه محمدرضا گلزار چیست؟ / برنده باش چرا حقیقت را از مخاطبانش مخفی کرد؟

محمدرضا گلزار چگونه می تواند این مساله را با ادعای حمایت از مطالعه! جمع نماید؟  آیا برنامه ای می تواند با تقلب این چنین منادی مطالعه باشد؟

باشگاه مخاطبان
۶۴ نظر