«رامبد جوان» قبل و بعد از مصاحبه در شبکه من و تو +عکس

سوگیری بخش قابل توجهی از رسانه ها در حوزه های غیرسیاسی نیز تحت تأثیر گارد سیاسی آن ها قرار دارد.

باشگاه مخاطبان
۱۵۳ نظر