میرباقری: به خاطر بیماری قند شیرینی فروشی ها تعطیل نمی شود اما به خاطر کرونا ۵ میلیارد را قرنطینه کرده اند، این یک توطئه است / نظر شما چیست؟

چطور یکدفعه به خاطر این ویروس، چندمیلیارد آدم را در قرنطینه قرار می‌دهند؟  این علامت توطئه‌ای بزرگ در پشت صحنه است.

باشگاه مخاطبان
۴۶ نظر