اخرین اخبار
اخرین اخبار
شاتل
شاتل
نظرسنجی
تصویب FATF به بهبود اقتصاد ایران کمک خواهد کرد؟
بله
خیر
شاتل

نظر شما درباره این عکس چیست؟/ به نظر شما افرادی مانند اسحاق جهانگیری و همتی می توانند کشور را از شرایط فعلی عبور دهند؟

به گزارش ایرنا جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

باشگاه مخاطبان
۳۱ نظر