خیر دولت برای گران کردن بنزین! / نظر شما چیست؟

در روزهای اخیر حسن روحانی اعلام کرده است که به 18 میلیون خانوار علاوه بر یارانه کمک های بیش تری نیز خواهد شد.

باشگاه مخاطبان
۹۷ نظر