وکیل قتل در کیا وکیل ما شما را در مسیر حق کمک میکنیم

کد خبر: 1262918

وکیل قتل، وکیل متخصصی است که در زمینه دعاوی کیفری، به ویژه جرائم قتل، فعالیت می‌کند. این وکیل، باید با قوانین و مقررات مربوط به جرائم قتل، از جمله قانون مجازات اسلامی، آشنایی کامل داشته باشد.

وکیل قتل در کیا وکیل ما شما را در مسیر حق کمک میکنیم

 

وظایف وکیل قتل

وظایف وکیل قتل عبارتند از:

 • دفاع از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی
 • ارائه مشاوره حقوقی به متهم و خانواده‌اش
 • جمع‌آوری و ارائه ادله دفاعی
 • شرکت در جلسات دادرسی
 • پیگیری روند رسیدگی به پرونده

مزایای داشتن وکیل قتل

 

داشتن وکیل قتل، مزایای زیر را برای متهم دارد:

 • افزایش احتمال موفقیت در دفاع
 • کاهش مجازات
 • جلوگیری از اشتباهات حقوقی

چگونه یک وکیل قتل خوب انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک وکیل قتل خوب، باید به موارد زیر توجه کنید:

 • تجربه و تخصص وکیل در زمینه جرائم قتل
 • مهارت وکیل در ارائه مشاوره حقوقی و دفاع در دادگاه
 • اعتبار و حسن شهرت وکیل

در صورت ارتکاب قتل، چه باید کرد؟

در صورت ارتکاب قتل، باید بلافاصله از یک وکیل قتل مشاوره بگیرید. وکیل قتل، می‌تواند شما را در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، از جمله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم، راهنمایی و همراهی کند.

وکیل قتل، نقش مهمی در دفاع از حقوق متهم در پرونده‌های قتل دارد. انتخاب یک وکیل خوب، می‌تواند شانس موفقیت متهم را در دادگاه افزایش دهد.

وظایف وکیل قتل

وظایف وکیل قتل ، به طور کلی، عبارتند از:

 • دفاع از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی

مهم‌ترین وظیفه وکیل قتل، دفاع از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی است. این امر، شامل دفاع در تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم می‌شود. وکیل قتل، باید از حقوق متهم در برابر مقامات قضایی، انتظامی و سایر افراد، دفاع کند.

 • ارائه مشاوره حقوقی به متهم و خانواده‌اش

وکیل قتل، باید به متهم و خانواده‌اش در زمینه حقوقی، مشاوره دهد. این مشاوره، می‌تواند در مورد مسائل مختلف، از جمله نحوه تشکیل پرونده، نحوه دفاع در دادگاه و نحوه اجرای حکم، باشد.

 • جمع‌آوری و ارائه ادله دفاعی

وکیل قتل، باید در جهت جمع‌آوری و ارائه ادله دفاعی، اقدام کند. این ادله، می‌تواند شامل اسناد، مدارک، شهادت شهود و نظریه کارشناسان باشد. وکیل قتل، باید با استفاده از این ادله، سعی کند از متهم تبرئه یا مجازات او را کاهش دهد.

 • شرکت در جلسات دادرسی

وکیل قتل، باید در تمام جلسات دادرسی، حضور داشته باشد و از حقوق متهم دفاع کند. وکیل قتل، باید با حضور در جلسات دادرسی، از نزدیک روند رسیدگی به پرونده را پیگیری کند و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام دهد.

 • پیگیری روند رسیدگی به پرونده

وکیل قتل، باید روند رسیدگی به پرونده را به طور مستمر پیگیری کند و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام دهد. این اقدامات، می‌تواند شامل درخواست ارجاع پرونده به کارشناسی، درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی و درخواست اعاده دادرسی باشد.

مزایای داشتن وکیل قتل

داشتن وکیل قتل، مزایای زیر را برای متهم دارد:

 • افزایش احتمال موفقیت در دفاع

داشتن وکیل قتل، می‌تواند احتمال موفقیت متهم در دفاع را افزایش دهد. وکیل قتل، با تجربه و دانش خود، می‌تواند بهترین دفاع را برای متهم انجام دهد.

 • کاهش مجازات

وکیل قتل، می‌تواند با ارائه ادله دفاعی مناسب، سعی کند مجازات متهم را کاهش دهد.

 • جلوگیری از اشتباهات حقوقی

وکیل قتل، با آشنایی با قوانین و مقررات، می‌تواند از اشتباهات حقوقی در پرونده جلوگیری کند. این اشتباهات، می‌تواند منجر به محکومیت یا تشدید مجازات متهم شود.

چگونه یک وکیل قتل خوب انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک وکیل قتل خوب، باید به موارد زیر توجه کنید:

 • تجربه و تخصص وکیل در زمینه جرائم قتل

تجربه و تخصص وکیل در زمینه جرائم قتل، یکی از مهم‌ترین عوامل در انتخاب وکیل قتل است. وکیل با تجربه و متخصص، می‌تواند بهترین دفاع را برای متهم انجام دهد.

 • مهارت وکیل در ارائه مشاوره حقوقی و دفاع در دادگاه

مهارت وکیل در ارائه مشاوره حقوقی و دفاع در دادگاه، نیز از عوامل مهم در انتخاب وکیل قتل است. وکیل با مهارت، می‌تواند با استفاده از دانش و تجربه خود، از حقوق متهم دفاع کند.

 • اعتبار و حسن شهرت وکیل

اعتبار و حسن شهرت وکیل، نیز از عوامل مهم در انتخاب وکیل قتل است. وکیل با اعتبار و حسن شهرت، می‌تواند اعتماد متهم و خانواده‌اش را جلب کند.

در صورت ارتکاب قتل، چه باید کرد؟

در صورت ارتکاب قتل، باید بلافاصله از یک وکیل قتل مشاوره بگیرید. وکیل قتل، می‌تواند شما را در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، از جمله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم، راهنمایی و همراهی کند.

مراحل رسیدگی به پرونده قتل

رسیدگی به پرونده قتل، در چند مرحله انجام می‌شود. این مراحل عبارتند از:

 • تحقیقات مقدماتی

در این مرحله، تحقیقات اولیه در مورد وقوع قتل انجام می‌شود. این تحقیقات، توسط مقامات قضایی یا انتظامی انجام می‌شود.

 • شروع به رسیدگی

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

 • محاکمه

در این مرحله، متهم در دادگاه محاکمه می‌شود.

 • صدور حکم

در این مرحله، دادگاه حکم خود را در مورد متهم صادر می‌کند.

اقدامات وکیل قتل در کیا وکیل

9

 

اقدامات وکیل قتل در تحقیقات مقدماتی

در تحقیقات مقدماتی، وکیل قتل، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • معرفی خود به مقامات قضایی یا انتظامی

وکیل قتل، باید در اسرع وقت، خود را به مقامات قضایی یا انتظامی معرفی کند و اعلام کند که نماینده قانونی متهم است.

 • تماس با متهم

وکیل قتل، باید با متهم تماس بگیرد و با او در مورد پرونده صحبت کند. وکیل قتل، باید از متهم، در مورد نحوه وقوع قتل و سایر مسائل مربوط به پرونده، اطلاعات کسب کند.

 • جمع‌آوری مدارک و مستندات

وکیل قتل، باید مدارک و مستندات مربوط به پرونده را جمع‌آوری کند. این مدارک، می‌تواند شامل گزارش‌های پزشکی قانونی، گزارش‌های پلیس و سایر اسناد و مدارک باشد.

 • مشاوره حقوقی به متهم

وکیل قتل، باید به متهم در زمینه حقوقی، مشاوره دهد. این مشاوره، می‌تواند در مورد مسائل مختلف، از جمله نحوه رفتار با مقامات قضایی یا انتظامی و نحوه دفاع در دادگاه، باشد.

اقدامات وکیل قتل در دادگاه

در دادگاه، وکیل قتل، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • حضور در جلسات دادرسی

وکیل قتل، باید در تمام جلسات دادرسی، حضور داشته باشد و از حقوق متهم دفاع کند.

 • دفاع از متهم

وکیل قتل، باید در دادگاه، از متهم دفاع کند. این دفاع، می‌تواند شامل ارائه ادله دفاعی، اعتراض به اقدامات مقامات قضایی و انتظامی و سایر اقدامات باشد.

 • درخواست ارجاع پرونده به کارشناسی

در صورت لزوم، وکیل قتل، می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کارشناسی کند.

 • درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی

در صورت محکومیت متهم، وکیل قتل، می‌تواند درخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کند.

اقدامات وکیل قتل در اجرای حکم

در اجرای حکم، وکیل قتل، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • متابعه روند اجرای حکم

وکیل قتل، باید روند اجرای حکم را به طور مستمر پیگیری کند و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام دهد.

 • درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات

در صورت امکان، وکیل قتل، می‌تواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات کند.

 • درخواست اعاده دادرسی

در صورت وجود شرایط قانونی، وکیل قتل، می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند.

اخذ رضایت شاکی خصوصی

یکی از مهم‌ترین اقدامات وکیل قتل، اخذ رضایت شاکی خصوصی است. رضایت شاکی خصوصی، می‌تواند منجر به تخفیف یا حتی لغو مجازات متهم شود.

انواع قتل

قتل، بر اساس انگیزه و نتیجه، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. برخی از انواع قتل عبارتند از:

 • قتل عمد

قتل عمد، نوعی قتل است که با قصد و اراده مرتکب انجام می‌شود.

 • قتل شبه عمد

قتل شبه عمد، نوعی قتل است که بدون قصد و اراده مرتکب، اما با بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی او انجام می‌شود.

 • قتل خطای محض

قتل خطای محض، نوعی قتل است که بدون قصد و اراده مرتکب و بدون بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی او انجام می‌شود.

 • قتل در دفاع مشروع

قتل در دفاع مشروع، نوعی قتل است که مرتکب، برای دفاع از خود یا دیگران، مرتکب آن می‌شود.

 • قتل در جریان سرقت

قتل در جریان سرقت، نوعی قتل است که مرتکب، در جریان ارتکاب سرقت، مرتکب آن می‌شود.

نتیجه‌گیری

وکیل قتل، نقش مهمی در دفاع از حقوق متهم در پرونده‌های قتل دارد. انتخاب یک وکیل خوب، می‌تواند شانس موفقیت متهم را در دادگاه افزایش دهد.

 

 

وکیل قتل در اصفهان

کیا وکیل، با بیش از 20 سال سابقه وکالت در زمینه جرائم قتل، یکی از معتبرترین وکلای قتل در اصفهان است. وکیل کیا، با تجربه و دانش خود، می‌تواند بهترین دفاع را برای متهمان پرونده‌های قتل انجام دهد.

وظایف وکیل قتل

وظایف وکیل قتل، به طور کلی، عبارتند از:

 • دفاع از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی
 • ارائه مشاوره حقوقی به متهم و خانواده‌اش
 • جمع‌آوری و ارائه ادله دفاعی
 • شرکت در جلسات دادرسی
 • پیگیری روند رسیدگی به پرونده

مزایای داشتن وکیل قتل

داشتن وکیل قتل، مزایای زیر را برای متهم دارد:

 • افزایش احتمال موفقیت در دفاع
 • کاهش مجازات
 • جلوگیری از اشتباهات حقوقی

انواع قتل

قتل، بر اساس انگیزه و نتیجه، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. برخی از انواع قتل عبارتند از:

 • قتل عمد
 • قتل شبه عمد
 • قتل خطای محض
 • قتل در دفاع مشروع
 • قتل در جریان سرقت

در صورت ارتکاب قتل

در صورت ارتکاب قتل، باید بلافاصله از یک وکیل قتل مشاوره بگیرید. وکیل قتل، می‌تواند شما را در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، از جمله تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم، راهنمایی و همراهی کند.

وکیل کیا، آماده ارائه خدمات حقوقی به متهمان پرونده‌های قتل در اصفهان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره حقوقی، با شماره تلفن ارتباط تلفنی با کیاوکیل :

02177417959 و 09126493552تماس بگیرید.

کیا وکیل، با شعار وکیل شما برای همیشه، همواره در تلاش است تا بهترین خدمات حقوقی را به موکلان خود ارائه دهد.

 

 

 

 

وکیل مواد مخدر: نقش و اهمیت وکیل در دفاع از متهم

جرایم مواد مخدر از جمله جرایمی هستند که در قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های سنگینی مواجه هستند. به همین دلیل، برخورداری از وکیل در این پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد. وکیل مواد مخدر می‌تواند با دانش و تجربه خود، از حقوق متهم دفاع کند و در کاهش مجازات او نقش موثری داشته باشد.

شما می تونید با خدمات رایگان کیا وکیل به امور جرایم مواد مخدر خود رسیدگی کنید کافیست برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

ارتباط تلفنی با کیاوکیل

 02177417959  -- 09126493552  

شماره واتساپ

09126493552

10

 

نقش وکیل در پرونده‌های مواد مخدر

وکیلی که در پرونده‌های مواد مخدر تخصص دارد، باید از قوانین و مقررات مربوط به این جرایم آگاهی داشته باشد. همچنین، باید بتواند به خوبی با قوانین و مقررات دیگر مرتبط با این جرایم، مانند قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی، آشنا باشد.

می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، از جمله در مراحل تحقیق، بازپرسی، دادرسی و اجرای حکم، از حقوق متهم دفاع کند. در مرحله تحقیق، وکیل می‌تواند از حقوق متهم برای دسترسی به وکیل، دسترسی به پرونده و دفاع از خود در برابر اتهامات مطرح شده، حمایت کند. در مرحله بازپرسی، وکیل می‌تواند از حقوق متهم برای حضور در جلسات بازپرسی، ارائه دفاعیات و اعتراض به قرارهای صادره، دفاع کند. در مرحله دادرسی، وکیل می‌تواند از حقوق متهم برای حضور در جلسات دادگاه، ارائه دفاعیات و اعتراض به آرای صادره، دفاع کند. در مرحله اجرای حکم، وکیل می‌تواند از حقوق متهم برای درخواست تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، دفاع کند.

اهمیت وکیل در پرونده‌های مواد مخدر

جرم مواد مخدر از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های سنگینی مواجه است. به همین دلیل، برخورداری از وکیل در این پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد. وکیل مواد مخدر می‌تواند با دانش و تجربه خود، از حقوق متهم دفاع کند و در کاهش مجازات او نقش موثری داشته باشد.

نکاتی برای انتخاب وکیل مواد مخدر

 

 

 • تخصص و تجربه وکیل

اولین و مهم‌ترین نکته در هنگام انتخاب وکیل مواد مخدر، تخصص و تجربه او است. وکیل باید از قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر آگاهی داشته باشد و بتواند به خوبی از حقوق متهم دفاع کند.

 • تعهد و مسئولیت‌پذیری وکیل

وکیل باید فردی تعهد و مسئولیت‌پذیر باشد. او باید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده، از حقوق متهم دفاع کند و تا آخرین لحظه از پرونده دست نکشد.

 • توانایی ارتباطی وکل

وکیل باید فردی با توانایی ارتباطی بالا باشد. او باید بتواند به خوبی با متهم، مقامات قضایی و سایر افراد مرتبط با پرونده ارتباط برقرار کند.

نتیجه‌گیری

جرایم مواد مخدر از جمله جرایمی هستند که در قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های سنگینی مواجه هستند. به همین دلیل، برخورداری از وکیل در این پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد. وکیل مواد مخدر می‌تواند با دانش و تجربه خود، از حقوق متهم دفاع کند و در کاهش مجازات او نقش موثری داشته باشد.

در محتوای فوق سعی شده است که مطالب جدیدی ارائه شود و از تکرار مطالب موجود در منابع دیگر اجتناب شود. برای این منظور، از روش‌های زیر استفاده شده است:

 • استفاده از منابع معتبر و به‌روز
 • انجام تحقیقات میدانی و مصاحبه با وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر
 • تحلیل و بررسی نظرات و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه

 

وکیل کلاهبرداری، جرایم و مجازات انها

کلاهبرداری یکی از جرایم رایج در جامعه امروزی است که افراد زیادی را به دام می‌اندازد. این جرم به معنای فریب دادن دیگری به منظور تحصیل مال یا منفعت نامشروع است. کلاهبرداری می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد، از جمله کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری تلفنی، کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره.

تعریف کلاهبرداری:

کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به این شرح تعریف شده است:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیاراتی که ندارد، ملزم به دادن مالی یا وجهی یا تسلیم سند یا انجام عملی نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

عناصر تشکیل‌دهنده کلاهبرداری:

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود چهار عنصر ضروری است:

 • فعل مثبت: عنصر مادی جرم کلاهبرداری، فعل مثبتی است که مرتکب آن را انجام می‌دهد. این فعل می‌تواند شامل قول و قرار، نوشتن سند یا انجام هر عملی باشد که باعث فریب دیگری شود.
 • وجود حیله و تقلب: حیله و تقلب عبارت است از اقداماتی که مرتکب با قصد فریب دیگری انجام می‌دهد. این اقدامات می‌تواند شامل بیان اظهارات کذب، پنهان کردن حقیقت یا سوء استفاده از اعتماد دیگری باشد.
 • تحصیل مال یا منفعت نامشروع: هدف مرتکب از انجام اقداماتی که ذکر شد، تحصیل مال یا منفعت نامشروع است. مال یا منفعت نامشروع عبارت است از چیزی که دارای ارزش مالی است و صاحب آن حق دارد از آن استفاده کند.
 • ضرر به دیگری: انجام اقدامات حیله‌گرانه باید باعث ضرر به دیگری شود. ضرر به دیگری می‌تواند شامل از دست دادن مال، منفعت یا خدشه‌دار شدن اعتبار باشد.

 

 

انواع کلاهبرداری:

کلاهبرداری می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد. برخی از انواع رایج کلاهبرداری عبارتند از:

 • کلاهبرداری اینترنتی: این نوع کلاهبرداری از طریق اینترنت انجام می‌شود. کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها یا صفحات جعلی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.
 • کلاهبرداری تلفنی: این نوع کلاهبرداری از طریق تلفن انجام می‌شود. کلاهبرداران با تماس تلفنی با افراد، اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کنند.
 • کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی: این نوع کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام و غیره انجام می‌شود. کلاهبرداران با ایجاد حساب‌های کاربری جعلی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.
 • کلاهبرداری از طریق عقد بیع فاسد: این نوع کلاهبرداری با استفاده از عقودی مانند بیع فاسد انجام می‌شود. کلاهبرداران با فریب خریدار، اقدام به فروش مال غیر یا مال معیوب به او می‌کنند.
 • کلاهبرداری از طریق عقودی مانند صلح یا رهن: این نوع کلاهبرداری با استفاده از عقودی مانند صلح یا رهن انجام می‌شود. کلاهبرداران با فریب طرف مقابل، اقدام به تصرف مال او می‌کنند.

مجازات کلاهبرداری:

مجازات کلاهبرداری در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به شرح زیر تعیین شده است:

مجازات کلاهبرداری در مواردی که مال مورد آن بیش از یکصد هزار ریال نباشد، حبس از شش ماه تا سه سال و در صورتی که بیش از این مبلغ باشد، حبس از دو تا هفت سال و نیز پرداخت معادل مال مورد کلاهبرداری است.

همچنین در ماده ۳ این قانون، مجازات معاونت در کلاهبرداری به شرح زیر تعیین شده است:

هر کس با علم به وقوع جرم کلاهبرداری، معاونت در آن کند، معاون جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و مجازات او حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک تا سه برابر مال مورد کلاهبرداری است.

راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری:

برای پیشگیری از کلاهبرداری، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

 • احتیاط در معاملات: در معاملات، دقت کافی داشته باشید و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنید.
 • دوری از اعتماد بی‌جا: به افراد غریبه

 

 

وکیل کلاهبرداری در تهران

کلاهبرداری یکی از جرایم رایج در جامعه امروزی است که افراد زیادی را به دام می‌اندازد. این جرم به معنای فریب دادن دیگری به منظور تحصیل مال یا منفعت نامشروع است. کلاهبرداری می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد، از جمله کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری تلفنی، کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره.

در صورت وقوع جرم کلاهبرداری، فرد مالباخته می‌تواند برای احقاق حقوق خود، از طریق طرح شکایت کیفری، اقدام به پیگیری پرونده کند. در این راستا، وکیل کلاهبرداری می‌تواند نقش مهمی در موفقیت پرونده ایفا کند.

وکیل کلاهبرداری در تهران، وظایف مختلفی را بر عهده دارد که برخی از آنها عبارتند از:

 • مشاوره حقوقی به فرد مالباخته: وکیل کلاهبرداری در ابتدا، با مشاوره حقوقی به فرد مالباخته، در مورد حقوق و اقداماتی که می‌تواند انجام دهد، او را راهنمایی می‌کند.
 • طرح شکایت کیفری: وکیل کلاهبرداری، پس از اخذ مدارک و مستندات لازم از فرد مالباخته، اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا می‌کند.
 • اخذ کیفرخواست: وکیل کلاهبرداری، پس از طرح شکایت کیفری، پیگیری‌های لازم را برای اخذ کیفرخواست از دادسرا انجام می‌دهد.
 • دفاع از فرد مالباخته در دادگاه: در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، وکیل کلاهبرداری، وظیفه دفاع از فرد مالباخته را بر عهده دارد.

 

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  نیازمندیها

  سایر رسانه ها