درخواست انجمن واردکنندگان برنج از بازرسى نهاد ریاست جمهورى؛

تجربه فساد و انحصار صنعت چاى تکرار نشود

کد خبر: 1264287


رییس انجمن واردکنندگان برنج در مکاتبه با رییس دفتر بازرسى ویژه نهاد ریاست جمهورى ضمن درخواست رسیدگى به وضعیت ویژه واردات برنج ، اصلى ترین دغدغه این انجمن را تکرار تجربه فساد و انحصار صنعت چاى در این حوزه دانست.در بخشى از نامه کریم اخوان خطاب به حجت الاسلام درویشیان آمده است؛"کماکان نگرانى هاى زیادى در امر واردات برنج از سوى تشکل هاى خصوصى و اعضاى این انجمن متصور بوده که برخى تصمیمات مقطعى و موضوعى از سوى مسئولان امر به قوت خود باقى است. برنامه ریزى ناهماهنگ براى تعیین سقف و تخصیص ارز مى تواند باعث ایجاد رانت براى برخى از شرکت ها گردد که باعث نگرانى در چرخه صنعت برنج و امکان ایجاد فضاى ناسالم رقابتى براى برخى فعالین و تعارض منافع شود. اصلى ترین دغدغه این انجمن به عنوان تنها تشکل به ثبت رسیده در اتاق بازرگانى در حوزه برنج جلوگیرى از انحصارى شدن و ایجاد رانت در این صنعت است تا تجربه فساد و انحصار در صنعت چاى تکرار نگردد."گفتنى است در پروسه ثبت سفارش واردات برنج نگرانى هایى از جانب اعضاى انجمن واردکنندگان در خصوص نحوه اختصاص ظرفیت ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت ها همچنان وجود دارد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها