ارزش سهام عدالت ریخت | شوک امروز به سهام عدالتی ها

کد خبر: 1187922

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 1 آذر 1401 با کاهش 30 هزار و 830 تومان به 8 میلیون 664 هزار و783 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ریخت | شوک امروز به سهام عدالتی ها

امروز سه شنبه (1 آذر 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون102 هزار و 945 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با939 واحد کاهش در ارتفاع 1.407.658 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 405.485 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3244 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم5209 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، شپنا،خساپا،شتران،فملی،خبهن،شبندر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس زاگرس، شراز، غصینو،خدیزل،وهور، صبا و دی شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در یکم آذر 1401

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
 
فارس   704 1168
شگویا 953 49
شاوان  1995 5
دانا 246 45
بنیرو   259 3
رمپنا  1413 143
اخابر 575 244
کگل  781 107
حکشتی‌  2294 80
فولاد 495 2520
فولاژ  779 48
فخوز  226 116
ساراب 2081 9
ورنا  534 3
حپترو 3068 1
کچاد  1008 237
وپست  418 16
مارون  17835 49
شپنا   706 416
شتران  361 2600
شبندر 900 930
بسویچ 335 9
وبملت 274 305
وبصادر  140 1427
خاور  213 420
وتجارت   140 1822
فایرا 470 32
شراز  1260 4
جم 3251 42
فملی 596 1840
سدشت 2461 8
بفجر  1743 38
وتوصا 732 12
 شبریز  1643 41
خساپا  199 36
لکما 70 22
بترانس  186 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در یکم آذر1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 آذر 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و644 هزار و 783 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
 
فارس   704 2292
شگویا 953 47
شاوان  1995 4
دانا 246 16
بنیرو   259 3
رمپنا  1413 137
اخابر 575 239
کگل  781 104
حکشتی‌  2294 78
فولاد 495 2520
فولاژ  779 73
فخوز 226 296
ساراب 2081 3
ورنا 534 3
حپترو 3068 1
کچاد 1008 181
وپست  418 16
مارون  17835 47
شپنا   706 1008
شتران  361 2090
شبندر  900 912
بسویچ 335 9
وبملت 274 299
وبصادر  140 1400
خودرو 241 47
وتجارت   140 1788
 فایرا 470 31
شراز  1260 4
جم 3251 41
فملی 596 1473
سدشت 2461 8
بفجر 1743 38
وتوصا 732 12
شبریز 1643 15
خساپا 199 39
لکما 70 22
بترانس 186 3

جماران

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها