شاهین کارکرده چند؟ + جدول قیمت

کد خبر: 1224594

در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ با کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

شاهین کارکرده چند؟ + جدول قیمت

در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ با کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

شاهین دست دوم چند؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G  ۱۴۰۱ ۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ ۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ ۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ ۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
 
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها