تصمیم مهم دولت درباره حقوق بازنشستگان |افزایش حقوق بازنشستگان در راه است؟

کد خبر: 1230769

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

تصمیم مهم دولت درباره حقوق بازنشستگان |افزایش حقوق بازنشستگان در راه است؟

محمد خدابخشی با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در زمان بررسی پیشنهادات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در این لایحه درج شود، اظهار داشت: موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطالبه‌ای است که همواره وجود داشته و بازنشستگان به صورت مستمر به دنبال آن هستند.

وی متذکر شد: در برنامه ششم توسعه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان به عنوان یک حکم قانونی و تحت عنوان «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» آمده بود و ما به دنبال آن هستیم که این حکم قانونی در برنامه هفتم توسعه هم بیاید و به تصویب برسد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: اگر چه دولت طی سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه منابعی را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اختصاص داد، اما این نگرانی همچنان در میان بازنشستگان وجود دارد که ممکن است فاصله درآمدی بین آنان و شاغلان زیادتر شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید افزایش یابد، ادامه داد: برای اطمینان از اینکه این فاصله به حداقل برسد، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم دنبال می‌کنیم تا در آنجا هم به تصویب برسد.

خدابخشی بیان کرد: معمولاً به بازنشستگان هزینه‌های زیادی از جمله برای درمان تحمیل می‌شود و حقوق آنان جوابگوی مخارجشان نیست. لازم است همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان انجام شود و به این قشر جامعه توجه بیشتری شود.

مهر

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها