پژو پارس امروز چند قیمت خورد؟ | سود 2 برابری خرید پژو پارس از نمایندگی

کد خبر: 1235528

قیمت پژو پارس ELX-XU۷P در نمایندگی ۲۷۵ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۱۵ میلیون و پژو پارس LX در بازار به ۵۴۵ میلیون تومان رسیده است.

پژو پارس امروز چند قیمت خورد؟ | سود 2 برابری خرید پژو پارس از نمایندگی

قیمت پژو پارس ELX-XU۷P در نمایندگی ۲۷۵ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۱۵ میلیون و پژو پارس LX در بازار به ۵۴۵ میلیون تومان رسیده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره  قیمت روز خودروهای پژو پارس  به دست خواهید آورد.​

قیمت انواع خودرو پژو پارس برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)

 
پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر  ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر  ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱  صفر  ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱  صفر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱  صفر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱  صفر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱  صفر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
۱

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها