اوضاع بازار خودرو بعد از تعطیلات ۳ روزه | قیمت محصولات پرطرفدار ایران خودو و سایپا

کد خبر: 1236941

آخرین قیمت خودروهای مختلف برای امروز مشخص شد. بازار خودرو که طی ۳ روز تعطیلات نوسان قیمت خاصی ثبت نکرده بود، روز پر نوسانی داشت، تقریبا قیمت تمام خودروها تغییر کرده است اما روند بازار به گونه ای نیست که شیب نزولی یا روند صعودی خاصی در آن مشخص باشد.

اوضاع بازار خودرو بعد از تعطیلات ۳ روزه | قیمت محصولات پرطرفدار ایران خودو و سایپا

آخرین قیمت خودروهای مختلف برای امروز مشخص شد. بازار خودرو که طی ۳ روز تعطیلات نوسان قیمت خاصی ثبت نکرده بود، روز پر نوسانی داشت، تقریبا قیمت تمام خودروها تغییر کرده است اما روند بازار به گونه ای نیست که شیب نزولی یا روند صعودی خاصی در آن مشخص باشد.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره  قیمت روز انواع خودروها  در بازار به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع خودروها خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد   قیمت دلاری کارخانه 
 

قیمت خودروهای سایپا

تیبا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۴۰۰ ---
تیبا 2 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۶,۶۰۰ ---
ساینا S ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۷,۰۲۰ ۴,۸۲۲
ساینا S تیپ DA ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ۷,۰۶۰ ۴,۹۷۴
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۴۶۰ ۵,۶۶۳
ساینا S اتوماتیک ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۶,۶۱۹
کوییک ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۶,۶۶۰ ۳,۸۶۶
کوییک تیپ DA ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۷۰۰ ۴,۰۲۴
کوییک اتوماتیک ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۶,۵۴۲
کوییک R ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۶,۸۰۰ ۵,۱۲۰
کوییک R تیپ DA ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۶,۸۴۰ ۵,۱۲۰
کوییک R اتوماتیک ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۸,۱۰۰ ۵,۷۶۲
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۸,۱۲۰ ۶,۷۷۰
کوییک S ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۵,۳۶۴
کوییک S تیپ DA ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ۷,۰۴۰ ۵,۳۷۶
شاهین ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ ۸,۵۰۳
سایپا 151 ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۴۴۰ ۴,۳۶۱
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰ ۴,۴۲۸
وانت زامیاد ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰ ۹,۷۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰ ۹,۹۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۰ ۱۰,۹۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰
وانت زامیاد دیزل ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۸۰ ۱۲,۵۰۰
وانت پادرا ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۲۰ ۱۱,۹۸۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰ ۱۲,۹۰۰
پیکاپ کارون ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۴۰ ۱۴,۲۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰ ۲۳,۹۰۰

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان 2 ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰ ۷,۶۶۰
سورن پلاس (تیپ 1) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۰,۷۰۰ ---
سورن پلاس (تیپ 2) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۶,۸۲۰
سورن پلاس (تیپ 3) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۴۰ ۷,۱۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۷,۴۴۸
دنا پلاس (تیپ 1) ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۴۰ ۶,۹۹۶
دنا پلاس توربو (6 سرعته) ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۲۰ ۹,۶۴۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۶۰ ۱۰,۹۰۰
پژو پارس ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۲۰ ۵,۲۰۴
پژو پارس سفارشی ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۰,۵۲۰ ۵,۸۲۳
پژو پارس سفارشی ELX ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰ ۶,۵۵۲
پژو پارس TU5 ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۸۰ ۵,۵۰۴
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۶۰ ۵,۱۸۰
پژو 207 موتور TU3 ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۰۰ ۶,۴۷۶
پژو 207 تیپ 5 ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۸۰ ۶,۹۷۶
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ ۱۱,۸۶۰ ۶,۶۹۳
پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰ ۶,۳۷۲
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۲۰ ۶,۸۷۴
پژو 207 اتوماتیک ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ۱۶,۱۰۰ ۸,۴۰۸
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۶,۴۰۰ ---
پژو 207 اتوماتیک MC ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰ ۸,۳۷۷
رانا پلاس ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۸۴۰ ۶,۴۴۴
رانا پلاس (پانوراما) ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ۱۰,۳۸۰ ۶,۸۷۱
تارا دستی ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۸۰ ۷,۸۸۸
تارا اتوماتیک ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۵,۶۴۰ ۹,۸۱۱
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰ ۱۹,۶۵۲
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۰۰ ۲۰,۱۴۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ۲۸,۵۰۰ ---
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰ ۳۱,۰۰۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۶۰۰ ۳۷,۷۰۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۰۰ ۳۰,۵۰۰

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X22 دنده ای ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۴,۱۳۴
X22 اتوماتیک ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۱۷,۴۰۰ ---
X22 پرو اتوماتیک ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰
X55 پرو ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۴,۹۸۰
آریزو 5 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۰۰ ۲۱,۰۴۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۴۰۰ ۲۱,۶۰۰
آریزو 6 پرو ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۱,۹۸۰
تیگو 7 (IE) ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۲۷,۶۰۰
تیگو 7 پرو ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۰۰ ۲۵,۲۰۰
تیگو 8 پرو ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ ۳۱,۸۰۰
تیگو 8 پرومکس ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۴۲,۳۴۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۵۸,۰۰۰ ---
فونیکس FX (1.5) ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۳۲,۶۰۰ ---
فونیکس FX (1.6) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X70 ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ۲۷,۰۰۰ ---
جک J4 ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۰۰ ۱۵,۳۰۰
جک S3 ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰ ۱۸,۲۰۰
جک S5 ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۰۰ ۲۴,۹۲۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۳۳,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۰۰ ۲۵,۶۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۲,۰۴۰

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ ۸,۹۶۰
وانت کارا (دو کابین) ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۰ ۹,۳۸۰
وانت کاپرا ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰ ۱۸,۹۸۰
رسپکت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۹,۴۷۵
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۲۰۰ ۲۲,۴۶۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۲۲,۹۶۰
دیگنیتی پرایم ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۸۰۰ ۲۴,۹۸۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۲۸,۸۴۰

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X35 ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰
لاماری ایما ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۱,۱۰۰
آسنا دنده ای ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
مکث تیارا ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰ ۲۷,۳۲۰
مکث کلوت دستی ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۱,۹۲۰
مکث کلوت اتوماتیک ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۷,۴۶۰
راین R3 ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۲۰ ۱۱,۵۸۰
دایون Y5 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۲۴,۹۶۰
فردا T5 ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۰۰ ۲۶,۱۲۰
سوبا M4 ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ ۴۶,۰۰۰
 
اقتصادآنلاین
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها