کاهش تورم فصلی برق در تابستان امسال

کد خبر: 1255903

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم فصلی بخش‌ برق در تابستان امسال کمتر شده است.

کاهش تورم فصلی برق در تابستان امسال

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، در فصل تابستان امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ٣٣٢,٣ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٢.٣ درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٥.٢ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی برق در تابستان امسال

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩,٧ است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣١.٨ درصد)، ٢٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.

1

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٧ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٦.٩، ٩.٢ و ١٢.٦ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه بیشتر شد

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٢,٣ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٠.٩ درصد)، ١١.٤ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٧٢.٣ درصد افزایش دارد.

2

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٧٤.٧ ، ٧٨.٦ و ٥٩.٥ درصد بوده است.

رشد تورم سالانه برق در گرم‌ترین روزهای سال

در تابستان سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال، نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٥,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.١ درصد)، ١٥.١  واحد درصد افزایش داشته است.

3

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٥.٢ درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٤٦.٥، ٤٥.٧ و ٤٣.٤ درصد بوده است./ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها