مصرف بالای آب در تهران | تهرانی‌ها چقدر پول آب می‌دهند؟

کد خبر: 1272408

در حالی که استان تهران در چهارمین سال خشک قرار دارد اما سرانه مصرف آب در این استان عدد بالایی است، با این حال ۵۵ درصد خانوارهای تهرانی، ماهانه حدود ۳۰ هزار تومان هزینه قبض آب پرداخت می کنند.

مصرف بالای آب در تهران | تهرانی‌ها چقدر پول آب می‌دهند؟

 آب تهران از پنج سد امیرکبیر، طالقان در غرب ولار، لتیان و ماملو در شرق تهران و منابع آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود.   در گذشته حدود ۷۵ درصد از آب شرب و بهداشتی استان تهران از محل آب‌های سطحی یعنی همین سدها تامین بود زمانی که میزان بارندگی کاهش می‌یابد،   طبیعتا روان‌آب‌ها و آوردهای رودخانه‌ها کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن حجم ذخائر سدها کاهش می‌یابد.   بر این اساس طی سه سال گذشته،   میزان بارندگی استان تهران به صورت ممتد زیر ۲۰۰ میلی‌متر بوده است.   حال آنکه میانگین نرمال آن باید ۲۸۰ میلی‌متر باشد.

سال گذشته میزان بارندگی‌ها ۱۹۰ میلی‌متر بود،   امسال نیز که تقریبا چهار ماه از سال آبی گذشته ۴۶ درصد بارندگی در استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت سالیانه کمتر بوده،   همچنین حجم ذخائر سدها، کاهش پیدا کرده و این در حالی است که سرانه مصرف در تهران باید طبق الگوی مصرف برای هر خانوار ۱۲ هزار لیتر در ماه باشد. این عدد برای هر نفر در شبانه روز ۱۲۵ لیتر است.

در حال حاضر سرانه مصرف در استان تهران برای هر نفر ۲۵۰ لیتر است که عدد بسیار بالایی به حساب می‌آید. سرانه مصرف در بسیاری از کشورها که در حاشیه دریای مدیترانه قرار دارند و میزان بارندگی آنها بیش از ۷۵۰ لیتر بوده ۱۷۰ لیتر در شبانه‌روز است. در تهران با بارندگی ۱۹۰ میلی‌متر در سال سرانه مصرف ۲۵۰ لیتر در شبانه‌روز است.

در حال حاضر قیمت تمام شده آب در شهر تهران با وضعیت فعلی حداقل مترمکعبی ۸۵۰۰ تومان است که به طور متوسط کمتر از ۳۰۰۰تومان فروخته می‌شود یعنی بیش از ۶۰ درصد اختلاف قیمت بین قیمت تمام شده و قیمت فروش آب وجود دارد.  

آنطور که محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفته الگوی مصرف در شهر تهران برای هر خانواده در ماه معادل ۱۲ هزار لیتر است،   ۳۱ درصد از مشترکان تا ۱۲ هزار لیتر مصرف دارند،   ۶۳ درصد از مشترکان تا ۲۴ هزار لیتر مصرف آب دارند؛  به گروه اول خوش مصرف و گروه دوم پر مصرف و به گروه سوم که از ۲۴ هزار مترمکعب بیشتر مصرف می‌کنند، بدمصرف می‌گوییم که ۶ درصد مشترکان را دربرمی‌گیرد.

به گفته وی برای گروه اول که ۱۲ هزار لیتر آب می‌کنند،   قبوض آب ۲۹ هزار تومان صادر می‌شود،  یک آب معدنی ۱.۵ لیتری ۷۰۰۰ تومان است،   ۱۵ لیتر آن می‌شود ۷۰ هزار تومان اما ۱۲ هزار لیتر را با قیمت ۲۹ هزار تومان توزیع می‌کنیم. مشترکانی که تا ۲۴ هزار لیتر مصرف آب دارند،   ۲۰۰ هزار تومان قبض برای آن‌ها صادر می‌شود، اگر مشترکی ۵۰ هزار مترمکعب آب مصرف کند،  قبض آب برای آن۱.۵ میلیون تومان خواهد بود.

 به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران سالانه ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب در شهر تهران توزیع می‌شود که اگر ۲۰ درصد میزان مصارف کاهش یابد،   می‌توانیم به اندازه گنجایش سد امیرکبیر صرفه‌جویی و چالش مهم کم‌آبی را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: میانگین آب بهای پرداختی ۵۵ درصد از خانوارهای تهرانی ماهانه ۳۰۰ هزار ریال است اگرچه افزایش قیمت آب در کوتاه‌مدت روی مصارف اثرگذار است،  اما جبران‌کننده ناترازی منابع و مصارف نیست بنابراین باید فرهنگ مصرف آب در جامعه تغییر یابد.

تهرانی‌ها روزی ۸۰ لیتر بیشتر از کشورهای پیشرفته آب مصرف می‌کنند، مصرف بالای آب در تهران نیازمند اصلاح است، باتوجه به رشد جمعیت و کاهش منابع آبی اگر روند مصرف در تهران اصلاح نشود ممکن است در آینده شاهد چالش‌های بیشتری باشیم.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها