تغییر فرمول عیدی کارگران برای آخر سال! | حداقل عیدی کارگران چقدر است؟

کد خبر: 1272764

حداقل عیدی کارگران، دوبرابر دستمزد خودشان است نه دو برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار.

تغییر فرمول عیدی کارگران برای آخر سال! | حداقل عیدی کارگران چقدر است؟

 در روزهای اخیر، اخباری در مورد عیدی پایان سال کارگران مشمول قانون کار منتشر شده است؛ در این اخبار آمده «عیدی کارگران نباید از ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان کمتر باشد».

براساس یک روال عرفی، حداقل عیدی کارگران هرساله دوبرابر پایه مزد تعیین می‌شود و این در حالیست که به گفته آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، براساس ماده واحده عیدی مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کف عیدی، شصت روز مزد خود کارگر است نه شصت روز دستمزد روزانه‌ی مصوب شورایعالی کار.

او تاکید کرد: در این ماده واحده آمده کارفرما باید حداقل به اندازه ۶۰ روز دستمزد خود کارگر به او عیدی بدهد؛ البته سقف عیدی، نود روز مزد مصوب شورایعالی کار است.

خوشوقتی اضافه کرد: به این ترتیب، دستمزد روزانه کارگر در کارگاه ملاک عیدی‌ست و کارفرما باید حداقل به اندازه ۶۰ روز دستمزد کارگر به او عیدی بدهد؛ البته قانون پرداخت بیشتر از سقف عیدی را هم مجاز شناخته است و در اینجا عرف کارگاه، حکمفرماست.

او افزود: به عبارتی اگر عرف کارگاه همیشه مثلاً ۱۰۰ روز حداقل مزد بوده، کارفرما نمی‌تواند بدون جلب توافق کارگران عرف جاری را زیر پا بگذارد و یکباره کمتر از عرف پرداخت کند./ایلنا

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان عیدی کارگران به مهر گفت: عیدی کارگران در قانون دارای فرمول است و حداقل عیدی معادل ۲ ماه حقوق قانون شورای عالی کار و حداکثر ۳ تا حقوق می‌شود.

وی افزود: حداقل عیدی ۱۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۶۸۰ تومان بوده و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان تعیین شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عیدی مزدبگیران دوبرابر آخرین حقوق آن‌ها است؛ مشروط بر اینکه از ۳ برابر حداقل حقوق سال مربوط بیشتر نباشد.

ابوی تاکید کرد: البته اگر کارفرمایی عیدی کارگران خود را بر اساس دو برابر حقوق آنها بپردازد و از سقف تعیین شده بالاتر باشد کار غیرقانونی انجام نداده است؛ اما حداقل عیدی نباید از عدد تعیین شده کمتر باشد. ‌/ مهر

تغییرات در پرداخت عیدی کارگران برای آخر سال

در پایان سال جاری کلیه کارفرمایان موظف هستند که مطابق با قانون، عیدی و سنوات کارگران و همچنین حق مرخصی استحقاقی آن‌ها را بپردازند که به گفته رئیس اتحادیه کارگران، کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می‌کنند.

در پایان سال 1402 کلیه کارفرمایان مکلفند که حقوق و مزایای کارگران را محاسبه کرده و به کارگران خود پرداخت کنند. در این مطلب نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران ارایه شده است.

سنوات خدمت: به ازای هر سال خدمت باید یک پایه حقوق به کارگران پرداخت شود. در خصوص سنوات خدمت کارفرما می‌تواند بابت تمدید قرارداد تسویه سنوات را به پایان کار کارگر موکول نماید.

عیدی و پاداش: در پایان هر سال حداقل دو پایه حقوق کارگر باید به عنوان عیدی و پاداش به وی پرداخت شود که حداکثر آن سه پایه حقوق وزارت کار است.

مرخصی استحقاقی: در صورتی که کارگر قطع همکاری نماید، باید حقوق تمام مرخصی‌های استفاده نشده به وی پرداخت شود و ذخیره 9 روز مرخصی در صورت تمدید قرارداد است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره اظهار داشت: حداقل عیدی کارگران ۱۰میلیون و۶۰۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

فتح الله بیات در مورد زمان پرداخت عیدی و پاداش، گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه می‌پردازند./خبر آنلاین

حداقل عیدی کارگران ۱۰میلیون و۶۰۰ هزار تومان شد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حداقل عیدی کارگران ۱۰میلیون و۶۰۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می کنند.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

‌تبصره 1 – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

‌تبصره 2 – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.اما یکی از سوالات متداول کارگران این است که زمان عیدی کارگران چه زمانی است؟

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  درباره زمان عیدی و پاداش پایان سال کارگران گفت:کارفرمایانی که از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.

بیات اظهار داشت:عیدی سال 1403کارگران که در بهمن یا اسفند 1402دریافت می‌کنند ، با توجه به مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 1402، به ترتیب 106.165.680 ریال و 159.248.520 ریال است.همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت می‌شود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانک‌ها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسی‌ها تا 20 اسفند ماه عیدی‌ها به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود اما عده‌ای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز می‌کنند.

بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم می‌پردازند.

به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمان ها و شرکت‌ها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می‌دهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسی‌ها، تراکنش‌های مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیش‌تری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.

این مقام مسئول کارگری درباره میزان پرداخت عیدی کارگران نیز گفت: با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیش‌بینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می‌گیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد./تسنیم

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  Markets

  نیازمندیها

  تازه های سایت

  سایر رسانه ها

   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد