افزایش ۶ میلیون تومان خودرو لوکس سایپا در بازار آزاد | قیمت جدید کوییک چند؟ + جدول

کد خبر: 1275430

قیمت جدید محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد را بخوانید.

افزایش ۶ میلیون تومان خودرو لوکس سایپا در بازار آزاد | قیمت جدید کوییک چند؟ + جدول

بر اساس قیمت محصولات سایپا، قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته با افزایش ۶ میلیون تومان در بازار آزاد حوالی ۶۸۵ میلیون تومان است. قیمت ساینا s در بازار آزاد ۲ میلیون تومان افزایش داشته و به ۴۰۴ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک R اتوماتیک امروز با رشد ۲ میلیون تومان در بازار خودرو حالا ۵۱۲ میلیون تومان است. قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد اعلام شده است.

قیمت محصولات سایپا - بهمن ماه

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس به زودی ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S (استاندارد) ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎۰.۷۳%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎۰.۲۳%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ (‎-۰.۵۲%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک اتوماتیک ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎۰.۷۴%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک S ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌
کوییک S (استاندارد) ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۳%‌)‎-۵۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXR ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک GXL ۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‌)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXL (استاندارد) ۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‌)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‌
شاهین G (استاندارد) ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین اتوماتیک G ۷۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ (‎۰.۱۹%‌)‎۱,۵۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (لاینر) ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۶%‌)‎۵۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (رادیال) ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد دیزل ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۵%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎۰.۱۶%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۵%‌)‎-۸,۵۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ کارون ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS55 به زودی ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
زوتی DL5 ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
 
اقتصادآنلاین
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها