حقوق کارگران | حقوق کارگران سال ۱۴۰۲

انتظار کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ | رقم دستمزد ۱۴۰۳ چقدر است؟

کد خبر: 1279950

طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارگری، میزان پیش‌بینی و انتظار کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.

انتظار کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ | رقم دستمزد ۱۴۰۳ چقدر است؟

طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارگری، میزان پیش‌بینی و انتظار کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.

در دو هفته پایانی سال، همواره یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور مسئله تعیین حقوق و دستمزد در سال پیش رو است. درحال حاضر نیز که کمتر از 10 روز تا پایان سال باقی مانده است، تأکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود هرچه سریعتر به بحث مزد 1403 در جلسات شورای عالی کار است.

طبق نظرسنجی که در مرکز افکارسنجی سرمایه از بخشی از جامعه کارگری صورت گرفته، پیش‌بینی 10.2 درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده 1 تا 10 درصد است.

پیش‌بینی 38.7 درصد از کارگران و کارمندان 11 تا 20 درصد است. 27.7 درصد احتمال افزایش 21 تا 30 درصدی را می‌دهند، 9.8 درصد افزایش 31 تا 40 درصد، 7.1 درصد احتمال 41 تا 50 درصد افزایش، 3.5 درصد بیشتر از 50 درصد افزایش را پیش‌بینی و 3 درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

12

اما در نقطه پیش‌بینی، بحث انتظار کارگران از میزان افزایش دستمزد در سال 1403 است. طبق این نظرسنجی، در بخش انتظار کارگران، شرایط با بخش پیش‌بینی متفاوت است.

3.4 درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید 1 تا 10 درصد افزایش یابد، 7.2 درصد انتظار 11 تا 20 درصد، 11 درصد انتظار 21 تا 30 درصد افزایش را داشته، 17.5 درصد 31 تا 40 درصد، 28.4 درصد 41 تا 50 درصد افزایش، 29.7 درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از 50 درصد افزایش پیدا کند و در آخر 2.8 درصد در این رابطه هیچ نظری نداشته‌اند.

13

تسنیم

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها