مالیات بر حقوق و دستمزد امسال چقدر است؟ + جدول محاسبه مالیات حقوق

کد خبر: 1282727

بر مبنای بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی و مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غیردولتی مشخص شد.

مالیات بر حقوق و دستمزد امسال چقدر است؟ + جدول محاسبه مالیات حقوق

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می‌شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳ تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه می‌شود. در ادامه جدول معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.

بر اساس قانون بودجه، سقف معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ سالیانه ۱، ۴۴۰ میلیون ریال (ماهیانه معادل ۱۲۰ میلیون ریال) تعیین شده و درآمد مشمول مالیات ماهانه تا رقم ۱۲ میلیون تومان طبق جدول معاف از مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ خواهد بود و درآمد مازاد بر آن به صورت پلکانی و به نسبت درآمد مشمول مالیات می‌شود.

موارد معاف از مالیات حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق در قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده‌اند.

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غیردولتی

پله     درآمد مشمول ماهانه (میلیون ریال)     درآمد مشمول سالانه (میلیون ریال)     نرخ مالیات

۱ (معاف)     ۰ تا ۱۲۰     ۰ تا ۱.۴۴۰     ۰

۲     نسبت به مازاد ۱۲۰ تا ۱۶۵     نسبت به مازاد ۱.۴۴۰ تا ۱.۹۸۰     ۱۰

۳     نسبت به مازاد ۱۶۵ تا ۲۷۰     نسبت به مازاد ۱.۹۸۰ تا ۳.۲۴۰     ۱۵

۴     نسبت به مازاد ۲۷۰ تا ۴۰۰     نسبت به مازاد ۳.۲۴۰ تا ۴.۸۰۰     ۲۰

۵     نسبت به مازاد بر ۴۰۰     نسبت به مازاد مازاد بر ۴.۸۰۰     ۳۰

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها