سقوط سنگین قیمت خودروهای سایپا | این خودرو ۳۷ میلیون ارزان شد!

کد خبر: 1284467

بررسی قیمت روز و جدید محصولات سایپا در تاریخ سه شنبه ۲۱ فروردین.

سقوط سنگین قیمت خودروهای سایپا | این خودرو ۳۷ میلیون ارزان شد!

قیمت محصولات سایپا طی روز گذشته ریزشی شده است. بر این اساس قیمت کوییک GXR-L با ریزش ۳ میلیونی به ۴۶۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت وانت پادرا دوگانه سوز نیز ۲۱ میلیون تومان ارزان شد و به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت شاهین اتومات نیز با کاهش ۶ میلیونی به ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ نیز یک روزه ۳۷ میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیاردو۶۱۵ میلیون تومان رسید.

قیمت محصولات سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
اطلس ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ (‎-۰.۸۲%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا GX به زودی ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S (استاندارد) ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۴۲%‌)‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۸۰%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک اتوماتیک ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ S (استاندارد) ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S (استاندارد) ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ (‎-۱.۹۷%‌)‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXR-L (استاندارد) ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک GXL (استاندارد) ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۶%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین G (استاندارد) ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‌)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین اتوماتیک G ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۶۸%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‌)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (لاینر) ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۴%‌)‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (رادیال) ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ (‎۱.۳۸%‌)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۰۵%‌)‎۷,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد گازسوز ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۶%‌)‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۹%‌)‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۲.۷۲%‌)‎-۲۱,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ کارون ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ (‎-۲.۲۴%‌)‎-۳۷,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‌)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
چانگان CS55 ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ (‎-۰.۷۸%‌)‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
زوتی DL5 ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ (‎-۱.۱۲%‌)‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
 
اقتصادآنلاین
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها