بیانیه ضدایرانی آمریکا و چند کشور دیگر در شورای حکام آژانس

کد خبر: 1244349

آمریکا و ۶۳ کشور دیگر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا اقدامات فوری در جهت حل‌وفصل مشکلات پادمانی باقی‌مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد.

بیانیه ضدایرانی آمریکا و چند کشور دیگر در شورای حکام آژانس

آمریکا و ۶۳ کشور دیگر در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا اقدامات فوری در جهت حل‌وفصل مشکلات پادمانی باقی‌مانده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد.

۶۳ کشور در نشست امروز (چهارشنبه) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای مشترک در رابطه با ایران منتشر کردند.

در این بیانیه که توسط نماینده آمریکا قرائت شد و در آن ادعاهایی علیه ایران ذکر شده، آمده است: «ما صادقانه قدردان کار حرفه‌ای و تلاش‌های بی‌طرف و مداوم آژانس در اجرای توافق پادمانی جامع با ایران هستیم. ما دبیرکل را برای تلاش‌های فراوانش در تعامل با ایران در رابطه با مسائل پادمانی باقی‌مانده و اجرای فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی توسط آژانس اتمی تحسین می‌کنیم. ما در نظر داریم که دبیرکل تاکید داشته که مشکلات پادمانی باقی‌مانده از تعهدات ایران ذیل توافق پادمانی جامع نشات می‌گیرد و برای اینکه آژانس در موقعیتی قرار بگیرند که بتواند تضمین‌های معتبری در رابطه با ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد، این مشکلات باید حل‌وفصل شوند. من درخواست دبیرکل مبنی بر همکاری صادقانه ایران با آژانس به شیوه‌ای که تعهدات ارائه شده در بیانیه مشترک ماه مارس اجرا شوند را منعکس می‌کنم».

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما با یادآوری قطعنامه GO/۲۰۲۲/۷۰ این شورا که در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ تصویب شده است، برخی از نکات مهم آخرین گزارش دبیرکل را تکرار می‌کنیم. این گزارش بار دیگر نتیجه می‌گیرد که مشکلات پادمانی مرتبط با مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های احتمالی در ایران همچنان به دلیل همکاری ناکافی ایران حل‌وفصل نشده‌اند. مشکلات جدیدی نیز در رابطه با اجرای توافقات پادمانی مورد نیاز ذیل پیمان عدم اشاعه هسته‌ای توسط ایران به وجود آمده است. به‌رغم تمامی شواهد در ماه ژوئن که حاکی از پیشرفت محدود ایران در اجرای بیانیه مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است، ما نیز همانند مدیرکل از عدم حصول پیشرفت از آن زمان متاسف هستیم. رد شدن بازرسان کارکشته آژانس و عذم صدور ویزا برای مقامات آژانس توسط ایران مغایر با بیانیه مشترک بوده و توانایی آژانس در انجام وظایف پادمانی خود را تضعیف می‌کند».

۶۳ کشور در ادامه این بیانیه عنوان کردند: «ما تاکید می‌کنیم شورا طی چهار سال، سه قطعنامه در رابطه با مسائل پادمانی به دلیل درخواست آژانس مبنی بر همکاری بهتر ایران صادر کرده است. ما یادآوری می‌کنیم که در قطعنامه تصویب شده در نوامبر گذشته توسط شورای حکام آمده که اقدامات ایران در جهت انجام وظایف قانونی خود و شفاف‌سازی در رابطه با تمامی مسائل پادمانی باقی‌مانده ضروری و حیاتی است و این کشور باید بدون تاخیر بیشتر این اقدامات را اتخاذ کند: توضیحات معتبر فنی در رابطه با وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سه سایت اعلام نشده در ایران ارائه دهد؛ آژانس را از محل کنونی مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده مطلع کند؛ تمامی اطلاعات، اسناد و پاسخ‌هایی که آژانس نیاز دارد را ارائه دهد و اجازه دسترسی به مکان‌ها و موادی که آژانس نیاز دارد را صادر کند و بگذارد که آژانس درصورت لزوم نمونه‌برداری‌هایی را انجام دهد».

در این بیانیه مشترک ادعا شده است: «ما مدنظر داریم که ایران طی ۱۰ ماه گذشته هیچ توضیح فنی معتبری در رابطه با حضور ذرات اورانیوم با منشا انسانی در مکان‌های اعلام نشده در ایران ارائه نداده است. ما خاطرنشان می‌کنیم که دبیرکل بار دیگر گزارش داده که مسائل پادمانی باقی‌مانده باید حل‌وفصل شوند تا آژانس در موقعیتی قرار بگیرند که بتواند تضمین‌هایی در رابطه با ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد».

این کشورها در ادامه این بیانیه گفتند: «ما بر لزوم شفاف‌سازی از سوی ایران و حل‌وفصل مشکلات به گونه‌ای که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضایت‌بخش باشد، تاکید می‌کنیم. ایران باید پاسخ‌های معتبر فنی مطابق با توافق پادمانی جامع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عرضه کند تا سوالات قانونی آژانس در رابطه با مکان‌های باقی‌مانده و همچنین تناقض در مواد هسته‌ای در ارتباط با تاسیسات تبدیل اورانیوم حل‌وفصل شود. همان‌گونه که در قطعنامه ماه نوامبر شورا اشاره شد، زمانی که مدیرکل در جایگاهی قرار بگیرد که بگوید به دلیل ارائه اطلاعات فنی معتبر از سوی ایران دیگر مسائل پادمانی برجسته‌ای باقی نمانده است، لزوم اتحاذ اقدامات از سوی شورا در رابطه با این مسائل از میان خواهد رفت».

در بخشی دیگر در بیانیه مشترک کشورهای حاضر در نشست شورای حکام آمده است: «همان‌طور که در گزارش مدیرکل نیز ذکر شده است، اجرای کد اصلاحی از سوی ایران همانند دیگر کشورهایی که توافق پادمانی جامع دارند، وظیفه‌ای قانونی برای آن کشور ذیل ترتیبات فرعی ۳.۱ توافق پادمانی است. بنابراین ایران موظف است که به محض آنکه در رابطه با ساخت یا صدور مجوز ساخت یک تاسیسات هسته‌ای تصمیم‌گیری می‌کند، اطلاعاتی را در رابطه با طرح آن را در اسرع وقت ارائه دهد. ایران باید اطلاعات لازم در رابطه با تاسیسات هسته‌ای جدید را بدون تاخیر ارائه کند. این نه تنها برای اطمینان حاصل کردن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ضروری است، بلکه برای کارایی و سودمندی سیستم پادمانی آژانس - که ما برای دریافت تضمین‌های عدم اشاعه هسته‌ای که کلید امنیت بین‌المللی است بر ان اکتفا می‌کنیم، حیاتی می‌باشد».

در ادامه این بیانیه اظهار شده است: ما از ایران می‌خواهیم تا فورا اقداماتی در راستای اجرای وظایف قانونی خود را برای حل‌وفصل مشکلات شناسایی شده از سوی مدیرکل آژانس انجام دهد. مشکلات پادمانی باقی‌مانده در رابطه با شناسایی مواد هسته‌ای مکان‌های اعلام نشده در ایران که شامل اطلاع‌رسانی به آژانس در رابطه با محل کنونی مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده می‌شود؛ تناقض در میزان مواد هسته‌ای راستی‌آزمایی شده توسط آژانس در تاسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان (که از آزمایشگاه جابر بن حیان نشات گرفته است) نسبت به میزان اعلام شده از سوی ایران؛ اجرای کد اصلاحی ۳.۱ ترتیبات فرعی توافق پادمانی از جمله بند ارائه سریع اطلاعات طرح ساخت».

در انتهای بیانیه این کشورها آمده است: «ما از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کار حرفه‌ای و بی‌طرف خود در رابطه با این مسئله تشکر و قدردانی می‌کنیم. ما از مدیرکل می‌خواهیم که به گزارش‌دهی به شورای حکام را رابطه با این مسئله ادامه دهد».

این ادعاها در حالی است که «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره موضوع پادمان‌ها گفته است: «موارد پادمانی چهار مورد بود و الان به ۲ مورد کاهش پیدا کرده است. ما گفت‌وگو و روشنگری کردیم و مدارک زیادی را به آژانس ارائه دادیم. ما با دشمنی مواجه هستیم و شکل‌گیری این پرونده متاثر از دشمنی، پرونده‌سازی و اتهاماتی است که به ما نسبت داده‌اند. ۲۲ سال است که این‌ها مطرح است و ما همیشه صبورانه، شفاف و با تعامل همراهی کرده و همراهی می‌کنیم تا این موضوع حل شود».

این بیانیه از سوی آلبانی، آنتیگوآ و باربودا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، اکوادور، السالوادور، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، گواتمالا، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کویت، لتونی، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مولداوی، مونته‌نگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، کره جنوبی، رومانی، سن‌مارینو، عربستان سعودی، سنگاپور، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، اوکراین، امارات، انگلیس، آمریکا، اروگوئه و یمن منتشر شده است./تسنیم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها